Siirry pääsisältöön

Kaipolan kuulumiset sekä nykyiset että tulevat toimijat

Kuluva talvi pakkasineen on toistaiseksi selvitty Kaipolassa sähkölämmityksen turvin ilman suurempia vahinkoja. Suuret kiitokset tästä 6 hengen tiimillemme, joka on ylläpitänyt kiinteistöä, ennakoinut mahdollisia riskejä ja korjannut ilmenneet vauriot saman tien. Tavoitteenamme on saada voimalaitokselle operaattori kuluvan vuoden aikana ennen seuraavan lämmityskauden alkua.  

Kaipola Recycling Oy:n konkurssin jäljiltä kiinteistön alueelle jääneiden kierrätys- ym. materiaalien hyödyntämistä ja hävittämistä on tutkittu usean eri toimijan kanssa ja uskomme, että materiaalit saadaan hyödynnettyä ja hävitettyä asianmukaisesti kuluvan vuoden aikana.

Katsomme tulevaisuuteen ja viemme Kaipolaa kohti uutta tulevaisuutta. Tavoitteena on luoda Kaipolaan 300–600 työpaikkaa eri toimijoiden 450-600 milj. eur investointien myötä seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Kaipolassa on nykyisin seuraavat toimijat:

– UPM telahiomo hioo UPM:n paperitehtaiden teloja.

– Voith telatehdas pinnoittaa ja kunnostaa UPM:n ja muiden toimijoiden erikoisteloja. 

– Logent Oy, logistiikka- ja varastointipalveluita tuottava yritys, joka varastoi asiakkaidensa tuotteita alueella.

– Kaipola Circular Oy on käynnistänyt ensimmäisen tuotantolaitteiston koeajot tuottaen muoviöljyä raaka-aineeksi muovin valmistajille. Suunnitelmissa on laajentaa tuotantoa koeajoista saatujen tulosten perusteella. 

Tulevia uusia toimijoita, jotka ovat päättäneet tai suunnittelevat Kaipolaan sijoittautumista

– Valkea Energy Storage Kaipola Oy on saanut rakennusluvat 50 MW energiavarastolle ja hakee myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti rakennuslupia 40 MW:n  lisäkapasiteetille. Energiavarasto koostuu konteissa olevista litiumakuista, jotka sijoitetaan piha-alueelle. Energiavarasto tasaa Suomen sähköverkon taajuusmuutoksia varmistaen sähköverkon toimintaa poikkeustilanteissa. Yhtiö suunnittelee myös 30-35 MW:n aurinkovoimalan rakentamista Kaipolan kiinteistön läheisyyteen.   

– Finnforel Oy, noin 5 milj. kilon kiertovesikalankasvattamo. Finnforel Oy  jatkaa YVA-ohjelman tekemistä tarkoituksenaan saada hankkeelle ympäristölupa kuluvan vuoden aikana. 

–  SSE Suomen Säätöenergia Oy, suunnittelee Kaipolaan Biometanolituotantoyksikön rakentamista. Biometanolilla korvataan fossiilisia polttoaineita mm. merenkulussa meriliikenteen tultua päästöoikeussäädösten piiriin vuoden 2024 alussa. Yhtiö käynnistää YVA- ja ympäristölupahakumenettelyn Kaipolaan sijoittuvaa laitosta varten kuluvan vuoden aikana. 

– Voimalaitoksen mahdollisen uuden toimijan kanssa on neuvottelut meneillään. Neuvottelujen odotetaan johtavan sopimukseen voimalaitoksen käynnistämisestä syksyllä 2024. 

Em. lisäksi neuvotteluja käydään usean muun Kaipolaan sijoittautumista harkitsevan toimijan kanssa. Näiden odotetaan realisoituvan sopimuksiksi kuluvan vuoden aikana. 

Media- ja rahoituspanelitilaisuus Himoksella 01.03.2024 (kutsuvieraille)

Kaipolaan sijoittautumista suunnittelevat toimijat sekä potentiaaliset sijoittajat ja rahoittajat osallistuvat Himoksella pidettävään Suomen Yrityskehitys Oy:n järjestämään rahoituspaneelitilaisuuteen 1.3.2024. Tilaisuuden yhteydessä aamupäivällä 1.3. 2024 pidetään mediatilaisuus klo 9.30-11.00, jossa Kaipolan tulevat toimijat kertovat suunnitelmistaan.

 Katso lisää osoitteessa:  https://www.yrityskehitys.com/events-1/rahoituspaneeli-1-3-2024